Projekty transportowe

Dysponując personelem o ogromnym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach zawodowych Old Seas podejmuje się zarządzania złożonymi projektami transportowymi. Transport morski przy użyciu barek górnopokładowych, holowania pełnomorskie - to główne pole aktywności przedsiębiorstwa.
 

Nasze usługi obejmują między innymi: 

- wybór najodpowiedniejszego tonażu,

- kalkulacje wymaganego uciągu holownika,

- inspekcje obiektów przygotowywanych do holowania morskiego,przygotowywanie planów holowania,

- czarterowanie i inspekcje ON/OFF HIRE,

- sporządzanie planów ładunkowych i kalkulacji statecznościowych,

- organizowanie załadunku i mocowania.
 

 

Podczas realizacji zleceń wykorzystywane są typowe formularze umów, rekomendowane przez BIMCO:

  • Projectcon,
  • Heavycon,
  • Towcon,
  • Towhire,
  • Bargehire itd.

W przypadku mniejszych projektów o zasięgu krajowym użwane są własne uproszczone formularze.