Usługi agencyjne i maklerskie

Czarterowanie specjalistycznego tonażu do przewozów ładunków wielkowymiarowych oraz jego obsługa agencyjna w portach polskich stanowi uzupełnienie podstawowej oferty przedsiębiorstwa.

Old Seas zapewnia dobre rozeznanie rynku, doświadczenie, wiedzę i sprawność działania.